RSS Feed
Baza Wiedzy : SolidWorks
Windows może blokować pliki, które wg sytemu mogą być szkodliwe. Ta sama funkcja zabezpieczeń może spowodować, że Menedżer instalacji SolidWorks nie działa prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, trzeba będzie odblokować pliki instalacyjne. Jest to uciążl...
Jest to nowy typ licencji, który przypinamy nie do stanowiska, a do Użytkownika. Nowa licencja pozwala na używanie SOLIDWORKS na wielu stanowiskach, na zasadzie logowania się przy uruchamianiu programu do konta MySolidworks. Do wersji SOLIDWORKS 2017 wł...
Poradnik rejestracji do MySolidWorks w celu testowania wersji SOLIDWORKS online
Problem może występować w przypadku kiedy użytkownik nie ma dostępu do aktualizowania Toolboxa zarządzanego przez przechowalnie lub PDM. W takim wypadku należy ręcznie zakutaliwoać bibliotekę toolbox. 1. Uruchomienie SolidWorks i zmiana ścieżki Toolbox ...
Jeśli wszystkie wymagania odnośnie instalacji serwera licencji zostały spełnione ( poprawność portów, łączność klient-serwer, firewall itp) należy sprawdzić czy w logach serwera licencji(patrz załącznik) nie pojawiają się następujące wpisy: 11:20:18 (...