RSS Feed
Baza Wiedzy : SolidWorks
Windows może blokować pliki, które wg sytemu mogą być szkodliwe. Ta sama funkcja zabezpieczeń może spowodować, że Menedżer instalacji SolidWorks nie działa prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, trzeba będzie odblokować pliki instalacyjne. Jest to uciążl...
Jeśli wszystkie wymagania odnośnie instalacji serwera licencji zostały spełnione ( poprawność portów, łączność klient-serwer, firewall itp) należy sprawdzić czy w logach serwera licencji(patrz załącznik) nie pojawiają się następujące wpisy: 11:20:18 (...